Hz.Ali’nin Yası Matemi 18-19-20 Ocak

Kendi bedenini kendi yıkayan, deveyle kendi çeken ; Allah’ın Aslanı, yer gök var olmadan var olan, Onsekizbin alemin sahibi, cömertler cömerdi, yüceler yücesi, darda kalanların imdadına yetişen, bakmadan gören çağırmadan duyan, iki cihanın nuru Şahımerdan Âli’ nin gayba girmesi dolayısıyla değerli canların tutacakları yası matemlerini Hak kabul etsin.

Ahir zamanda Şahımerdan Ali’nin nefesini saçan, hakikatleri bildiren Ehlibeyt Evliyası, Pir Zöhre Ana’mıza da tüm canlar adına niyaz ederiz…

Üç sıfat içinde deveye binen,
Kendi sahibiydi kendine veren
Taşlara basıp ta Ali iz eden,
Bin bir dondan baş gösteren Aliyem
***
Seni kim götürür sensin yaradan,
İllâ kefin biçem sabunla yuyan,
Ali’yi bilmeyen mağarada kalan,
Kulların önünde toprağa koyan.
***
Benden evvel ben oldum
Beni bende ben buldum
Sahralara indim durdum
Bana Ali dediler
***
Merdan idim dirildim
Her bedene verildim
Kırk Kapı dört makamda
Öldüm öldüm dirildim

Kırk kapıdan girip Kırklar meydanında Allah’a dört sıfatta öldüm öldüm Ali oldum dirildim…

Bildiren : Pir Zöhre Ana

http://www.zohreanaforum.com/…/10517-hz-alinin-yas-i-matemi…

http://www.zohreana.com/alevi-takvimi

Yorum yazın