insanı kamil Arşivi

Cemevi “İnsan-ı Kamil’in” Mabedidir

Yegane görevi ayrım yapmadan ülkeyi yönetmek olanların, kendinden olmayanı, kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi sevmeyeni...